Български English Français
Начало » КЗЛД издаде книга, посветена на цялостната ѝ дейност през изминалите 20 години

КЗЛД издаде книга, посветена на цялостната ѝ дейност през изминалите 20 години

25.10.2022
КЗЛД издаде книга, посветена на цялостната ѝ дейност през изминалите 20 години
 По случай своя 20-годишен юбилей КЗЛД издаде книга, в която прави ретроспекция и анализ на изминатия път и постигнатите постижения, както и на развитието на правото на защита на личните данни в България. Книгата проследява дългия и нелек път на утвърждаване на институцията, нейната разпознаваемост в национален и международен план, изграждането на доверие у заинтересованите страни и очакванията за справяне с бъдещи предизвикателства. Двадесет години след създаването ѝ, КЗЛД прави своеобразна равносметка на своята дейност, като представя най-важното от постигнатото до момента и обобщава своите добри практики.
Книгата е съставена от три основни части.
В първата част е направен преглед на институционалното изграждане на Комисията, поставен е акцент върху най-важните постижения на институцията през годините и е предоставена обобщена статистика (актуална към 01.08.2022 г.) по основните направления на нейната дейност – от полагането на основите на националната система за защита на личните данни до настоящия момент. Ретроспективният поглед върху извършеното през тези 20 години показва, че вторият и третият състав на КЗЛД успешно продължават започналия от първия състав процес на позитивно развитие на институционалната публичност на КЗЛД, на активно разширяване на медийното присъствие и на устойчиво институционализиране на Комисията като висш независим надзорен орган на българската държава.Равносметката на Комисията показва добре положени основи на надзорната дейност и осъзнатост на обществото за настоящите и бъдещите предизвикателства. В книгата е отразено ползотворното сътрудничество с национални държавни органи, неправителствени и частни организации. Предоставена е информация за участието и доказания принос на КЗЛД в работата на европейските и международни организации и форуми за защита на личните данни.
Втората част на книгата е посветена на административната практика на институцията по ключови тематични направления. Публикувани са редица правни актове на Комисията, издържали съдебен контрол, и/или актове, представляващи трайна и принципна практика по въпроси от обществен интерес.
В третата част на изданието са представени трите състава на Комисията за защита на личните данни от 2002 г. до 2022 г. Предоставена е кратка професионална биография на председателите и членовете на всеки от съставите и техния принос за изграждането на ефективно функционираща национална система за защита на личните данни в Република България.
Към книгата са приложени снимки от важни събития, както и на грамоти и награди за КЗЛД.
Юбилейната книга на КЗЛД е достъпна в електронен вид ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2