Български English Français
Начало » За поредна година отбелязваме Европейския месец на киберсигурността

За поредна година отбелязваме Европейския месец на киберсигурността

06.10.2022
За поредна година отбелязваме Европейския месец на киберсигурността
И тази година, за десети пореден път, през месец октомври се отбелязва Европейският месец на киберсигурността (European Cyber Security Month – ECSM). Ежегодната информационна кампания стартира за първи път през 2012 г. и е част от усилията за повишаване на осведомеността сред гражданите, бизнеса и организациите относно същността на киберсигурността, заплахите пред нея и практиките за онлайн защита. Инициативата се координира от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и се подпомага от Европейската комисия, държавите-членки на ЕС и над 300 партньори от публичния и частния сектор.
Всяка година Европейският месец на киберсигурността поставя акцент върху избрани въпроси, свързани с киберсигурността. Темата за 2022 г. включва софтуера за изнудване и фишинга – две основни тенденции, наблюдавани в настоящата ситуация с киберзаплахите. На 27 септември 2022 г. Съветът на ЕС, заедно с други институции, органи и агенции на съюза обяви началото на едномесечните инициативи. На състояло се в Брюксел събитие, под мотото „Десет години насърчаване на осведомеността относно киберсигурността институциите на ЕС се обединиха за засилване на сътрудничеството в борбата срещу киберзаплахите и даване на тласък на междуинституционалния дебат относно киберсигурността. Фокус на събитието бяха две основни теми:
„Тенденции към увеличено използване на софтуер за изнудване: имат ли готовност институциите на ЕС? Политическият дебат на високо равнище се съсредоточи върху въздействието на нарастващите тенденции за използване на софтуер за изнудване, готовността на институциите на ЕС и предстоящия Регламент за киберсигурността на фона на нарастващите хибридни заплахи.
„Осведоменост в институциите на ЕС относно киберсигурността. В тази сесия бяха споделени опит и добри практики, които да насърчат организациите да повишат усилията си. Дебатът относно киберсигурността се превъплъщава в конкретни програми за институциите, органите и агенциите на ЕС, които се стремят да повишават осведомеността сред своите служители.
На национално ниво в България отбелязването на Европейския месец на киберсигурността се координира от Министерство на електронното управление, което е инициатор на редица информационни и образователни събития, в които си партнира с публични институции, академичната общност, представителни организации на работодателите на национално равнище, неправителствени организации и медии. Началото на провеждането на събитията даде министърът на електронното управление Георги Тодоров, който е и председател на Съвета по киберсигурност.
На 5-ти и 6-ти октомври 2022 г., по време на месеца на киберсигурността, в София Тех Парк се завръща присъствено дългоочакваната конференция AI N` CYBER. Тя има за цел да предостави информация за най-новите авангардни технологии, тенденции и предизвикателства в бързо развиващия се свят на киберсигурността и изкуствения интелект. Предназначена е за широк кръг заинтересувани – експерти в областта на киберсигурността, изкуствения интелект и машинното обучение; ИТ консултанти; анализатори на бизнес разузнаване; инженери на интелигентни системи; разработчици; бизнес лидери; бизнес мениджъри; главни изпълнителни директори; ИТ директори; държавни служители; представители на стартиращи фирми; предприемачи; висшисти; ИТ ентусиасти. На конференцията се провеждат и кибер семинари, предоставени от световноизвестни лидери от индустрията в сферата на киберсигурността.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2