Български English Français
Начало » 28 януари е Ден за защита на личните данни

28 януари е Ден за защита на личните данни

25.01.2022
28 януари е Ден за защита на личните данни
На 28 януари 2022 г. Комисията за защита на личните данни ще отбележи за 16-ти пореден път Денят за защита на личните данни. Възникнал като европейски, Денят за защита на данните вече се празнува в световен мащаб и извън Европа, където се нарича Ден на неприкосновеността (Privacy Day).
През 1981 г. Съветът на Европа прие първия международен договор, който се занимава с правото на хората на защита на личните им данни: Конвенция за защита на лицата по отношение на автоматичното обработване на лични данни, известна като „Конвенция 108”.
И до днес „Конвенция 108” все още остава единственият правно обвързващ международен инструмент със световен обхват на приложение, отворен за всяка страна и с потенциал да се превърне в глобален стандарт.
Договорът установява редица принципи, които държавите да транспонират в своето вътрешно законодателство, за да гарантират, че данните се събират и обработват справедливо и чрез процедури, установени от закона, за конкретна цел, че се съхраняват не по-дълго от необходимото за тази цел, и че лицата имат право да имат достъп до, коригират или изтриват своите данни.
Комисията за защита на личните данни ще отбележи Деня за защита на личните данни със следните инициативи и събития:
1. На 28 януари 2022 г. (петък) в сградата на КЗЛД от 10:00 – 12:00 ч. и от 14:30 – 16:00 ч.   ще се проведе традиционна „Приемна за администратори на лични данни и граждани”, в която експерти от администрацията ще отговарят на поставени въпроси на посетители (от приемна чрез видеоконферентна връзка);
2. По повод празника и изпълнявайки една от основните си задачи за повишаване осведомеността относно защитата на личните данни, КЗЛД издаде 2 броя информационни брошури:
„Големи бази данни (BIG DATA) и свързаната с тях възможност за профилиране с информационно-образователно съдържание и съвети към администратори на лични данни  и към граждани.
3. Връчване на ежегодната годишна награда на КЗЛД за журналистика по случай Деня за защита на личните данни.
„Годишната награда за журналистика” е учредена през 2016 година и се дава за публикации, предавания и обществено значими прояви на журналист/медия, които са отразявали редовно дейността на институцията през предходната календарна година.
Признавайки необходимостта от съвместяване на основните ценности, като зачитане на правото на неприкосновеност на личния живот и свободното движение на информация между хората, Денят за защита на данните е създаден, за да подчертае значението на адекватната защита на данните както в личния, така и в професионалния живот на всеки гражданин, да образова обществеността относно предизвикателствата, свързани със защитата на данните, и да информира хората за техните права и как да ги упражняват.
Надяваме се, че ще се възползвате от възможността да ни посетите и да вземете участие в повишаването на обществената информираност и диалога на Комисията за защита на личните данни с обществеността.
 
Допускането до сградата на КЗЛД е организирано при спазване на действащите противоепидемични мерки (измерване на телесна температура на входа, ползване на маски, спазване на дистанция).

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings