Български English Français
Начало » Състояха се две събития за разпространениe на резултати от изпълнението на проект по програма „Еразъм +”

Състояха се две събития за разпространениe на резултати от изпълнението на проект по програма „Еразъм +”

02.11.2021
Състояха се две събития за разпространениe на резултати от изпълнението на проект по програма „Еразъм +”
На 25 и 27 октомври 2021 г. се състояха две събития за разпространениe на резултати от изпълнението на проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training”. Домакин бе Софийският университет „Св. Климент Охридски, който е партньор на Комисията за защита на личните данни при изпълнението на проекта.
Проектът AI Trans има за цел да започне дискусия върху темата за личната информация в общества и икономики, в които изкуственият интелект намира все по-широко приложение. Екипът предлага систематизиран преглед на уязвими сектори и типични рискове, както и на европейски инициативи за въвеждане на регулация като необходима защита на основни човешки права и свободи.
Двете събития протекоха под заглавие „Обществени предизвикателства при защита на личните данни в използването на технологии, базирани на изкуствения интелект”. В съвременното ежедневие хората използват десетки видове електронни устройства (телефони, таблети, „умни гривни, часовници, играчки, домакински уреди и много други), които са снабдени със сензори и програми и обменят данни през интернет. Често това е огромен масив чувствителна информация, която става достъпна на „трети страни, чийто основен бизнес се гради върху търговската експлоатация на този невидим масив. Това е един дълбоко потопен айсберг с неясни измерения, който носи големи рискове и поставя сериозни етични въпроси. Системите, които съхраняват данни могат да бъдат обект на злоумишлен взлом. Изтичане на информация е възможно също така в резултат от грешки. Това прави възможна злоупотребата от страна на недобросъвестни търговци, правителства, корпорации или други „агенти” с достъп. Освен това, информационните масиви правят възможна работата на мощни изчислителни машини, изградени от множество изкуствени невронни слоеве. На такива машини днес все повече са поверени важни решения, засягащи различни аспекти от живота на човека. Това е сериозна дилема между ползите и вредите от овластяването на „мислещата машина”.
Фокусът на състоялите се две събития бе използването на технологии, базирани на изкуствения интелект, като проблем за защитата на личните данни. Теми на презентациите бяха „Проектът AI Trans и европейската регулация за защита на личните данни. За проекта AI Trans”, „Изкуственият интелект и личната информация: сектори на въздействие и типове рискове”, „Медицински и фитнес устройства за носене: възможности и заплахи”, „Социални мрежи и търсачки – изкуствен интелект и рискове, свързани с употребата на личните данни”, „Изкуствен интелект или защо "умните" машини не могат да заменят човека в образованието”. Лектори на двете събития бяха представители на Комисията за защита на личните данни, фондация „Либре” и Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
 
Проект „AI-Trans: Increasing AI Transparency Through Digital Alternative Learning of Privacy Training” по Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства по програма „Еразъм+” и номер на договора 2019-1-BG01-KA204-062588 се изпълнява с общите усилия на Комисията за защита на личните данни (координатор на проекта), Софийския университет и Университета в Лодз, както и неправителствените организации GVMAS - Италия, ЛИБРе - България и Privacy Research Association - Молдова. Той е с продължителност 26 месеца и стойността му е 226 197,61 лв. (115 653 евро).Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings