Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни изрази становище по повод обработването на данни за ваксинационния статус

Комисията за защита на личните данни изрази становище по повод обработването на данни за ваксинационния статус

06.10.2021
 
Водена от значимия обществен интерес, както на гражданите, така и на организациите, КЗЛД изрази становище по въпросите, свързани с допустимостта на обработване на данни за ваксинационния статус на лицата, като отчита насоките и принципните позиции на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) по темата до момента.
Пълният текст на становището е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings