Български English Français
Начало » Среща на Комисарите по защита на личните данни на държавите-членки на ЕС

Среща на Комисарите по защита на личните данни на държавите-членки на ЕС

18.04.2008
 
            От 16 до 18 април 2008 г. в Рим се провежда среща на Комисарите по защита на личните данни на държавите-членки на ЕС. Обсъждат се настоящи и бъдещи политики за сигурност в Европейския съюз, личната неприкосновеност и защитата на данните след подписването на Лисабонския договор, трансфера на данни в условията на глобализация, личното пространство в свръх технологичния свят. Обект на част от обсъжданията са нови информационни технологии за защита на личните данни. Разглеждат също така въпроси, свързани със структурата и организиране на дейността на органите по защита на личните данни.
            На срещата присъстват председателят на Комисията за защита на личните данни, госпожа Венета Шопова и членовете на Комисията – Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings