Български English Français
Начало » На 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Деня за защита на личните данни

На 28 януари Комисията за защита на личните данни отбелязва Деня за защита на личните данни

26.01.2021


На 28 януари 1981 г., точно преди 40 години, става факт Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. Инициативата за обявяването на 28 януари за Ден за защита на личните данни е на Съвета на Европа, но понастоящем той се отбелязва в редица държави в целия свят, въпреки че е възникнал като „европейски”. През 2018 година Конвенция 108 е модернизирана с оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и предизвикателствата, които възникват пред неприкосновеността.
Пандемията от COVID 19 от последната година изправи човечеството пред безпрецедентна заплаха във всички възможни аспекти – здравен, икономически, културен. Светът се оказа пред необходимостта да реагира много бързо на новите реалности, което от своя страна предизвика революционен скок в налагането на дигитални онлайн решения в редица аспекти и много сфери на живота преминаха в онлайн режим. Тази промяна се извърши в рамките на няколко месеца и се оказа, че в технологично отношение сме достатъчно подготвени, но освен своите безспорни предимства, дигиталното общество ни изправя пред редица предизвикателства. Едно от тях, което е с ключово значение, е защитата на информацията и в частност – защитата на личните данни на хората. Сега повече от всякога е необходимо правилно разбиране за рисковете, гаранциите и правата, свързани с обработването и защитата на личните данни.
На 28 януари 2021 година за пореден път КЗЛД отбелязва Деня за защита на личните данни с редица събития и поставя начало на инициативи, чиято основна цел е да насърчава осведомеността и да формира в ценностната система на гражданите разбиране относно политиките за обработване на лични данни.
И тази година е предвидено традиционното организиране на приемна за администратори на лични данни и граждани, която ще се осъществи от 11:00 до 12:30 в сградата на КЗЛД. В съответствие с извънредната епидемична обстановка тя ще се приведе при повишени мерки за защита. Допускането до сградата на КЗЛД е организирано при спазване на действащите противоепидемични мерки (измерване на телесна температура на входа, ползване на маски, спазване на дистанция). Посетителите ще бъдат поканвани в приемна, откъдето с видеоконферентна връзка ще се осъществява връзка с експерти от администрацията на КЗЛД, които да отговарят на въпросите им.
На 28 януари 2021 г. чрез сайта на КЗЛД ще бъде предоставен дигитален Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните. Инструментът е разработен по проект SMEDATA – „Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”. Инструментът е достъпен от сайта на КЗЛД - ТУК.
Също по повод на Деня за защита на личните данни ще бъде обявено стартирането на анкета, насочена към администраторите на лични данни от частния сектор, като целта е да се получи информация относно готовността им да ползват специфични трудови умения на лица в неравностойно положение. Анкетата е достъпна от сайта на КЗЛД - ТУК.
Друго традиционно събитие по случай Деня за защита на личните данни е връчването на ежегодната годишна награда на КЗЛД за журналистика, като за разлика от други години, когато това е ставало на специално събитие на цялата администрация, тази година ще присъстват само председателят на КЗЛД и представител на наградената медия.
Ще се радваме ако се възползвате от нашите инициативи, за да обогатите вашите познания, да оцените своето място в системата за защита на личните данни, да подпомогнете нашата работа и да намерим във ваше лице разбиране и подкрепа в усилията на КЗЛД за постигане в максимална степен на защита на правото на неприкосновеност на личната информация.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2