Български English Français
Начало » Кариери » Решение за системата за определяне на резултатите по реда на чл. 34, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Решение за системата за определяне на резултатите по реда на чл. 34, ал. 3 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

09.10.2020
13:30
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings