Български English Français
Начало » По жалби » Съобщение до Петя Николаева Стефанова

Съобщение до Петя Николаева Стефанова

18.09.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), КЗЛД уведомява г-жа Стефанова, в качеството ѝ на жалбоподателка по жалба № ППН-02-52 от 10.02.2020 г. за постановено по жалбата Решение № ППН-02-52/2020 г. от 14.09.2020 г. от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
В 7-дневен срок от датата на поставяне в Интернет страницата на КЗЛД на настоящото съобщение, следва да получите цитираното по-горе решение в деловодството на Комисията в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Сред изтичане на 7-дневен срок от датата на поставяне на това съобщение в интернет страницата на КЗЛД, решението, което следва да получите се счита за връчено.
Решение № ППН-02-52/2020 г от 14.09.2020 г. на КЗЛД, подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаване, чрез КЗЛД пред административния съд по постоянен адрес на жалбоподателя.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings