Български English Français
Начало » Допуснати кандидати до втория етап на студентския конкурс за есе

Допуснати кандидати до втория етап на студентския конкурс за есе

22.06.2020

 

Комисия за защита на личните данни организира студентски конкурс за есе на тема:

Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо приложение
(Emerging technologies and personal data protection – legislation and practical application)
 
До втория етап на студентския конкурс за есе се допускат:
- Ния Андреева;
- Йоанна Андонова;
- Мария Георгиева;
- Ирена Александрова;
- Емил Йотов.
 
Допуснатите участници са поканени да изнесат презентация пред конкурсната комисия на 10 юли 2020 г. (петък) от 10.00 ч., в зала „Заседателна на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров 2.
Те трябва да подготвят изложение в рамките на 10 минути с предварително подготвена презентация. Изложението (до 2 страници) и презентацията (до 6 слайда на MS PowerPoint) следва да се изпратят предварително, не по-късно от 6 юли 2020 г., 24.00 ч. на електронна поща: konkurs@cpdp.bg. Като част от представянето им, следва да имат готовност за отговаряне на въпроси на членовете на конкурсната комисия в рамките на 5 до 10 минути.
 
 
Пожелаваме Ви успех!Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings