Начало » Търгове » Обява за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Обява за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

03.06.2020

Файлове за сваляне

Обява за провеждане на тръжна процедура
Публикувана на 03.06.2020 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings