Начало » По жалби » Съобщение до Тодор Панайотов

Съобщение до Тодор Панайотов

01.06.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява г-н Тодор Панайотов, в качеството му на жалбоподател, че е постановено Решение на Комисията за защита на личните данни, по жалба рег. № ППН-01-1592/01.10.2019 г., като изпращането е препятствано поради липса на посочен адрес за кореспонденция.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от момента на съобщаването му, т.е. от момента на публикуване на съобщението на страницата на Комисията, чрез КЗЛД, пред Административен съд – град София.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings