Български English Français
Начало » Информационна кампания » Комисията за защита на личните данни организира допълнително обучително събитие за представители на малкия и среден бизнес

Комисията за защита на личните данни организира допълнително обучително събитие за представители на малкия и среден бизнес

21.10.2019
Комисията за защита на личните данни организира допълнително обучително събитие за представители на малкия и среден бизнес
Във връзка със засиления интерес към проведените обучения по международния проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, координиран от Комисията за защита на личните данни, се организира допълнително обучително събитие.
Целта му е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.
Обучителното събитие ще се проведе на 30 октомври (сряда) от 10.00 ч. в София, в залата на Съюза на юристите в България (СЮБ), ул. „Пиротска” № 7. Регистрацията започва в 9.30 ч. пред залата.
Тъй като местата са ограничени, желаещите да присъстват трябва да заявят участието си  предварително на https://events.apis.bg/default.aspx?sid=274&dcode=998

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.
Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.
Повече информация:  https://smedata.eu/index.php/bg/
 
Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2