Български English Français
Начало » Информационна кампания » Комисията за защита на личните данни организира в осем града обучение за представители на малки и средни предприятия и техните юрисконсулти и правни консултанти

Комисията за защита на личните данни организира в осем града обучение за представители на малки и средни предприятия и техните юрисконсулти и правни консултанти

24.09.2019
Комисията за защита на личните данни организира в осем града обучение за представители на малки и средни предприятия и техните юрисконсулти и правни консултанти
Комисията за защита на личните данни е координатор на международен проект с наименование „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани”, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Права, равенство и гражданство 2014 – 2020” на Европейския съюз.
В рамките на изпълнението на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.
Обучителните събития за микро, малки и средни предприятия (МСП) ще се проведат в 8 български града – Благоевград, Враца, София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново.
В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.
С оглед на по-добра организация и координация на планираните мероприятия, участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, която се осъществява от интернет страницата на проекта.
 
График за провеждане на събитията:
Благоевград – 26 септември 2019 г.
Място на провеждане: гр. Благоевград„ ул. „Свобода Бъчварова № 12, Университетски комплекс „Скаптопара, Студенстски център „Америка за България, конферентна зала 6306.
Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.
Официално откриване - 10.00 ч.
 
Враца – 27 септември 2019 г.
  Място на провеждане: гр. Враца, хотел Хемус, http://hotelhemus.com/
  Регистрацията започва в 9.30 ч. на място.
  Официално откриване - 10.00 ч.
 
Пловдив – 1 октомври 2019 г. (2 паралелни събития):
- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация
- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация
 
София – 2 октомври 2019 г. (2 паралелни събития):
- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация
- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация
 
Варна – 7 октомври 2019 г. (2 паралелни събития)
- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация
- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация
 
Бургас – 8 октомври 2019 г. (2 паралелни събития)
- Обучителен семинар за представители на МСП – регистрация
- Обучителен семинар за юрисконсулти и правни консултанти на МСП – регистрация
 
Плевен – 24 октомври 2019 г. – регистрация
 
Велико Търново – 25 октомври 2019 г. – регистрация

Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.
Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни.
 
Повече информация: https://smedata.eu/index.php/bg/
 
Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждание финансиран по програма „Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.


 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2