Български English Français
Начало » КЗЛД благодари за подаден сигнал във връзка с информационната сигурност

КЗЛД благодари за подаден сигнал във връзка с информационната сигурност

12.07.2019
 
По подадена от Bivol.bg (Биволъ) информация и след извършване на съответна проверка, се установи, че съществува техническа възможност за достъп до информация, която е подавана до Комисията под формата на жалби, сигнали и запитвания. КЗЛД благодари на Bivol.bg за сигнала, в резултат на който Комисията извърши одит на информационната сигурност на сайта. КЗЛД ще предприеме всички необходими мерки за гарантиране на сигурността на информацията, която гражданите ѝ предоставят и се извинява за евентуалните затруднения, които ще изпитат временно във връзка с подаването на жалби, сигнали и въпроси до институцията.
До пълното и  гарантирано възстановяване на сигурността на подаваната през сайта информация, жалби, сигнали и запитвания могат да бъдат подавани по някой от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД);
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни;
3. По факс – 029153525;
4. На e-mail :  kzld@cpdp.bgКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2