Български English Français
Начало » Информационна кампания » Комисията за защита на личните данни организира в четири града специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

Комисията за защита на личните данни организира в четири града специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

13.05.2019
Комисията за защита на личните данни организира в четири града специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор
(информацията е актуализирана в 11:30 ч. на 06.06.2019 г.)
 
Комисията за защита на личните данни съвместно с органите по защита на данните на Италия, Испания, Полша и Хърватия изпълнява проект със заглавие T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.
Като част от дейностите по проекта е планирано организацията и провеждането на специализирано обучение за длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор.
В хода на всяко обучение КЗЛД ще представи практическото приложение и тълкуване на Общия регламент относно защитата на данните, както и казуси от практиката на Комисията.
 
График за провеждане на събитията:
   30 май 2019 г. – гр. Бургас
   31 май 2019 г. – гр. Софияместата са изчерпани
   3 юни 2019 г. – гр. Пловдив
   7 юни 2019 г. – гр. Велико Търново местата са изчерпани
 
С оглед на по-добра организация и координация на планираните мероприятия, участието в тях ще се осъществи след предварителна „Регистрация”, която се състои в изпращане на имейл на адрес halaminov@cpdp.bg, съдържащ имената на участниците, тяхната организация, телефон за връзка.
Участието в тези обучения е безплатно за представителите на целевата група обучаеми.
Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни, като единият задължително е длъжностното лице по защита на данните.
 
За повече информация: +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg .
 
Проект „T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство на Европейския съюз с номер на договор 769100 – T4DATA – REC-DATA-2016/REC-DATA-2016-01.
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2