Начало » КЗЛД изрази становище, свързано с изясняване на връзката „администратор – обработващ” между НЗОК и аптеките, сключили договори с нея, по повод прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

КЗЛД изрази становище, свързано с изясняване на връзката „администратор – обработващ” между НЗОК и аптеките, сключили договори с нея, по повод прилагането на Общия регламент относно защитата на данните

04.02.2019
 
КЗЛД изрази становище, целящо да даде насоки при определяне на фигурите „администратор и „обработващ лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните при договорни правоотношения между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и аптеките в контекста на приложимото специално законодателство в сферата на здравеопазването.
Пълният текст на становището може да намерите ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2