Начало » КЗЛД изрази становище по въпроси, свързани с определянето на качествата „администратор” и „обработващ лични данни” при взаимоотношенията между застрахователни дружества и лечебни заведения

КЗЛД изрази становище по въпроси, свързани с определянето на качествата „администратор” и „обработващ лични данни” при взаимоотношенията между застрахователни дружества и лечебни заведения

11.01.2019
 
КЗЛД изрази становище, имащо за цел да даде насоки при определяне на фигурите „администратор” и „обработващ лични данни” по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните в случаите на договорни правоотношения между застрахователни дружества и лечебни заведения в контекста на приложимото специално законодателство в сферата на здравеопазването.
Пълният текст на становището може да намерите ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2