Начало » По жалби » Съобщение до Борислав Близнаков

Съобщение до Борислав Близнаков

21.12.2018
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява Борислав Близнаков, че по повод подадена от него жалба с рег. № ППН-01-542 от 06.07.2018 г. има постановено Решение на КЗЛД от 13.11.2018 г.
Уведомява Борислав Близнаков за възможността да се запознае със съдържанието на посоченото решение, на място в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2