Начало » В Москва се проведе международна конференция по защита на личните данни

В Москва се проведе международна конференция по защита на личните данни

19.11.2018
На 7 и 8 ноември 2018 г., в Москва се проведе Международна конференция по защита на личните данни. Събитието бе организирано на най-високо ниво от Федералната служба за надзор в сферата на свръзките, информационните технологии и масовите комуникации на Руската Федерация. Участие в проведения форум взеха представители на надзорните органи на Република България, Италия, Унгария, Азърбейджанска Република, Босна и Херцеговина, Република Сърбия, Китайска Народна Република, Йордания, Южно-Африканска Република, Мароко, и мн. др.
В първия ден на конференцията се проведе закрита среща с чуждестранните представители, на която се разискваха въпроси, свързани с промените в защитата на правата на субектите на лични данни във връзка с прилагането на Общия регламент относно защитата на данните и Модернизираната конвенция на Съвета на Европа № 108. Представени бяха промените в националните законодателства в съответствие с изискванията на Регламента и на Конвенцията. Представителят на КЗЛД, проф. Веселин Целков, отбеляза промените, както и приоритетите, във връзка с Регламента, на територията на Република България.
Вторият ден от Конференцията се проведе в МИА „Росия Сегодня. Въпросите, които бяха разгледани и обсъдени, бяха свързани с глобалните рискове на системите за защита на личните данни в условията на цифровата икономика. Направен бе паралел между руски и международни подходи в защитата на правата на лицата в условията на цифровизацията – съответствия и различия в правоприлагането. Дискутирани бяха основните направления на промяна на правовото регулиране на защита на личността, обществата и държавите в условията на развитието на цифровата икономика. Разгледани бяха задачите и основните направления при развитие на информационната безопасност в рамките на реализиране на програмата „Цифровата икономика на Руската Федерация. Обърнато бе внимание и на актуалните проблеми при осигуряване защита на правата на лицата в условията на цифровата икономика.
Представителят на българския надзорен орган,  проф. Веселин Целков – член на КЗЛД, изнесе презентация на тема „Методология за оценка на съответствието с изискванията на Общия регламент.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2