Начало » София – домакин на най-значимия форум в сферата на защитата на личните данни

София – домакин на най-значимия форум в сферата на защитата на личните данни

18.10.2018
В периода от 22 до 26 октомври 2018 г., едновременно в София и в Брюксел ще се проведе 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността. Събитието е най-значимият глобален форум за обмяна на  знания, опит, идеи и анализ на тенденции в сферата на защитата на личните данни в световен мащаб. Конференцията включва закрити сесии за акредитирани членове и наблюдатели, и открити сесии и допълнителни събития за всички регистрирани участници.
За първи път Конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните – Европейския надзорен орган по защита на данните и Комисията за защита на личните данни на Република България. София е първата столица от Балканския полуостров, домакин на събитието. Също за пръв път в историята на 40-годишния форум, семинарната програма ще се провежда едновременно на две различни места – София и Брюксел. Посредством видеоконферентна връзка и балансирана програма ще се покаже, че със средствата на съвременните технологии обединяването на усилията е възможно повече от всякога.
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2