Начало » Успешно приключил проект по програма „Еразъм+”

Успешно приключил проект по програма „Еразъм+”

21.08.2018
На 24 август 2018 г. (петък) от 10.30 ч. в Хотел КООП 4 *, София ще се проведе мероприятие, част от събития за разпространение на резултатите от проект „Иновативна програма за следдипломна квалификация: отговаряне на пазарните нужди и въвеждане на нови модели”, финансиран от Европейския съюз чрез програма „Еразъм +.
Проектът се изпълнява в партньорство с органите по защита на данните на Полша и Македония, както и университетите в гр. Лодз, Полша, и гр. Охрид, Република Македония. Водещ партньор в проектния консорциум е Университетът за информационни науки и технологии „Св. апостол Павел в гр. Охрид.
Основна цел на проекта е преодоляването на липсата на специалисти и експерти в сферата на електронното правителство и цифровия бизнес чрез мултидисциплинарни действия за модернизиране на учебните програми за висше образование. Той има за цел да създаде иновативна програма за следдипломна квалификация, която да бъде достъпна на наднационално ниво чрез онлайн платформа за обучение. Проектът включва изготвяне, апробиране и внедряване на програмата в  университетите от проектния консорциум, както и дейности, свързани с осигуряването на устойчивост на резултатите – като обучение на персонала за работа с платформата и повишаване на осведомеността на обществото.
 

Регистрацията започва в 10.00 ч. пред конферентната зала на хотела.

Заповядайте!

  

Адрес: Хотел КООП 4 *, София, ул. „Искър 30
Лице за контакт: Христо Аламинов, halaminov@cpdp.bg, +359 876 56 36 90Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2