Начало » КЗЛД прие критерии и процедури по одобряване на Кодекси за поведение и акредитиране на Органи за наблюдение на кодекси за поведение

КЗЛД прие критерии и процедури по одобряване на Кодекси за поведение и акредитиране на Органи за наблюдение на кодекси за поведение

31.07.2018
 
На 25 юли 2018 г. КЗЛД прие критерии и процедури по одобряване на Кодекси за поведение и за акредитиране на Органи за наблюдение на кодекси за поведение. Решено бе администрацията да започне незабавно работа по постъпилите до момента кодекси за поведение съгласно приетите правила и критерии.
На сайта на КЗЛД, в раздел „Бъдете информирани е създаден подраздел „Кодекси на поведение съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, в който към момента са публикувани „Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведениеТУК.
Критериите и процедурите, които се отнасят до акредитирането на Орган за наблюдение на кодекс за поведение, подлежат на съгласуване с Европейския комитет по защита на данните и ще бъдат публикувани в същия раздел на по-късен етап.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2