Начало » Важно съобщение за администраторите на лични данни

Важно съобщение за администраторите на лични данни

23.05.2018
 
Във връзка с отпадане на основанието за регистрация на администраторите на лични данни считано от 25.05.2018 г. КЗЛД информира, че от тази дата ще бъдат прекратени всички образувани и незавършени производства по глава трета от ЗЗЛД, като:
- вписване на АЛД в регистъра по чл. 10, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД;
- освобождаване от задължение за регистрация;
- заличаване на АЛД от регистъра по чл. 10, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД
включително и всички назначени и незавършени предварителни проверки по чл. 17б от ЗЗЛД.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2