Български English Français
Начало » Важно съобщение за администраторите на лични данни

Важно съобщение за администраторите на лични данни

11.05.2018
Във връзка с множество запитвания на администратори на лични данни относно извършване на сертифициране за съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), КЗЛД информира, че към момента не е акредитирала никоя организация или дружество, които да извършват такова сертифициране. КЗЛД обръща внимание на факта, че сертифициращ орган може да бъде акредитиран за това в друга държава-членка на ЕС и следва при предлагане на услуга за сертифициране да предостави съответните документи, удостоверяващи това право.
Във връзка с постъпила в Комисията за защита на личните данни информация относно провеждане на обучения по Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR), КЗЛД  информира администраторите и гражданите, че тя не е оторизирала нито една компания или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни, нито е одобрила обучителни програми за това. Администраторите нямат задължение да участват в такива обучения. Евентуалното участие на администратори в обучения е решение и отговорност на самите администратори.
За всички заинтересовани лица от публичния и частния сектор, КЗЛД организира мащабна разяснителна кампания във връзка с прилгането на Общия регламент за защита на данните. С цел оптимизиране на ресурсите, при организацията се прилага регионален и браншови принцип. Целта на кампанията е да се дадат основни разяснения по философията на Общия регламент, основните му понятия, новите задължения на администраторите на лични данни, правата на субектите на данни, функциите на длъжностните лица по защита на данните и изискванията към тях. Информационно-разяснителна кампания ще продължи и след 25 май 2018 г. в зависимост от обществените потребности от нея.
КЗЛД публикува на своя институционален сайт всички официално приети и одобрени информационни материали, свързани с прилагането на Общия регламент за защита на данните. Публикуваните материали може да намерите ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2