Български English Français
Начало » Информационна кампания » Разяснителна кампания в гр. Стара Загора

Разяснителна кампания в гр. Стара Загора

30.04.2018
 
Комисията за защита на личните данни в партньорство с Община Стара Загора, организира „Разяснителна кампания” относно предстоящото влизане в сила на Общия регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP).
Събитието ще се проведе на 10 май 2018 г. от 10 ч. в зала „П. Р. Славейков“, в сградата на Община Стара Загора.
Като единствен надзорен орган в Република България за защита правата на физическите лица при обработването на лични данни, за Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) възниква важен ангажимент да проведе широка разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира основните положения на новия Регламент (ЕС) 2016/679. Целта е посланията да достигнат до максимално голям кръг заинтересовани лица. Едновременно с това КЗЛД като надзорен орган се стреми да насърчи обществена информираност и разбиране на рисковете, правилата, гаранциите и правата, свързани с обработването на лични данни във всички сфери на обществения живот от разнообразни администратори
В хода на събитията КЗЛД ще представи основните моменти в новата правна рамка и необходимите практически стъпки за администраторите с цел въвеждане в дейността им на новоприетите стандарти за защита и обработване на личните данни.
С оглед на по-добра организация и координация на информационно-разяснителните събития, участието в тях се осъществява след предварителна „Регистрация”. Желаещите да участват трябва да изпратят имейл на: d.jeleva@starazagora.bg  информация за имената си и организацията, която представляват, не по-късно от 12 ч. на 07.05.2018 г.
Предвид големия интерес се предвижда ограничение до двама представители на администратор на лични данни. Записвания ще се извършват до запълване на местата.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2