Начало » КЗЛД дава указание oтносно ползването на ЕГН като идентификатор

КЗЛД дава указание oтносно ползването на ЕГН като идентификатор

21.03.2018
 
На свое редовно заседание, проведено на 21.03.2018 г. Комисията за защита на личните данни прие решение, с което дава указание на всички администратори на лични данни да предприемат необходимите технически и организационни мерки така, че Единният граждански номер да не е единственият идентификатор, позволяващ достъп до личните данни на физически лица.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2