Начало » Среща на представители на КЗЛД с трите енергоразпределителни дружества в България

Среща на представители на КЗЛД с трите енергоразпределителни дружества в България

02.03.2018
На 02 март 2018 г. се състоя среща на председателя на КЗЛД и експерти от Комисията с представители на трите енергоразпределителни дружества в България - CEZ Bulgaria, EVN Bulgaria и Energo-Pro Bulgaria. Инициативата бе на дружествата, а целта - да получат разяснения и отговори на практически въпроси, свързани с подготовката за прилагането от 25 май 2018 г. на Общия регламент за защита на личните данни.
Фокус на обсъжданията бяха:
- Правните основания за законосъобразност на обработването на лични данни на физическите лица, клиенти на дружествата;
- Мерките за гарантиране сигурността на данните;
- Необходимостта от обучение на длъжностните лица по защита на данните.
Обсъдени бяха и редица други конкретни практически въпроси като: уреждане на отношенията на администратора с обработващия лични данни, създаването на вътрешни регистри, спазване на задължението за актуалност на данните.
Специално внимание бе отделено на сроковете за съхранение на данните и необходимостта от предоставяне на кратка и ясна информация на субектите на данни в съответствие със задължението за прозрачност на обработването на лични данни.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2