Начало » Регионална конференция по киберсигурност и лична неприкосновеност

Регионална конференция по киберсигурност и лична неприкосновеност

31.01.2018
На 25 януари 2018 г. в Прищина, Република Косово, се състоя еднодневна регионална Конференция по киберсигурност и лична неприкосновеност, която протече под мотото „Общия регламент за защита на личните данни и реакция при инциденти. Присъстваха представители на Косово, Чехия, Македония, Албания и България. КЗЛД бе представена от проф. Веселин Целков, член на Комисията и от Красимир Трифонов, служител в дирекция „Правни производства и надзор. Работата на конференцията бе разделена на 4 основни панела. В първия панел Регионални екипи за спешно реагиране в киберпространството запознаха присъстващите с дейността си по извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали. Два последователни панела бяха посветени на дискусии по европейския Общ регламент за защита на личните данни. В последния панел на конференцията бе обсъдена законовата рамка на кибер защитата. 
В рамките на втория панел на Конференцията, проф. Целков изнесе презентация на тема „GDPR – новите предизвикателства.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2