Начало » Двудневна работна среща на КЗЛД с представители на сектора на електронните съобщителни услуги

Двудневна работна среща на КЗЛД с представители на сектора на електронните съобщителни услуги

18.12.2017
На 14 и 15 декември 2017 г. се проведе работна среща на експерти от КЗЛД с представители на трите мобилни оператора на територията на България – Виваком, Мобилтел и Теленор. Инициативата за мероприятието бе на мобилните оператори, а целта – дискутиране на практически въпроси от дейността им, свързани с подготовката за прилагането от 25 май 2018 г. на новия европейски Общ регламент за защита на личните данни.
Двудневната работна среща протече под формата на диалог, в който експерти от КЗЛД разясниха основните положения, свързани с прилагането на Регламента, а представителите на мобилните оператори задаваха въпроси и поставяха на дискусия конкретни проблеми, свързани с работата им. Основните теми на срещата бяха „Съгласието на субекта на данни, „Права на субектите на данни – обхват и упражняване, „Общият регламент за защита на личните данни и секторните норми в електронните съобщения „Предстояща национална уредба и политика на КЗЛД, „Обработващи – инструкции, мониторинг и отговорност и „Сертифициране, кодекси за поведение и обучение.
При закриването на работната среща бе изразено удовлетворението и на двете страни от формата на нейното провеждане, двустранния обмен на информация и готовността за продължаване на работния диалог с цел изпълнение на изискванията за защита на личната информация на гражданите, клиенти на електронни съобщителни услугиКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2