Начало » Комисията за защита на личните данни е сред първите шест институции в рейтинга на учещите администрации за 2017г.

Комисията за защита на личните данни е сред първите шест институции в рейтинга на учещите администрации за 2017г.

15.12.2017
Комисията за защита на личните данни се класира сред първите шест институции в рейтинга на учещите администрации за 2017 г. Рейтингът е изготвен от Института по публична администрация въз основа на самооценка по показатели за учеща организация. През 2017 г. в тази инициатива са се включили 70 на брой администрации – 25 централни администрации, 8 териториални структури на централни администрации, 14 областни и 23 общински администрации.
Церемонията за награждаване на показалите най-високи резултати като учещи организации се състоя на 14 декември 2017 г. Грамотата бе връчена на Главния секретар на КЗЛД – Десислава Тошкова-Николова.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2