Начало » КЗЛД публикува обобщение на своята практика относно искания на банки за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници

КЗЛД публикува обобщение на своята практика относно искания на банки за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници

06.11.2017
Във връзка със зачестили искания за разрешение за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници, поискани от банки на основание чл. 106, ал. 1, т. 3 от Закона за гражданската регистрация, КЗЛД публикува на своя сайт обобщение на практиката си относно решения, с които се постановява отказ. С цел постигане на по-голяма яснота, тази информация е предоставена под формата на въпроси и отговори и е публикувана в раздела "Бъдете информирани", подраздел "Актуални въпроси от обществен интерес"
Предоставени са и препратки към решения на Върховния административен съд, потвърждаващи практиката на КЗЛД относно постановените откази за предоставяне на удостоверения за наследници на починали длъжници, поискани от банки на основание чл. 106, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.
 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2