Начало » Участие на КЗЛД в Национална инициатива „Мениджър за един ден”

Участие на КЗЛД в Национална инициатива „Мениджър за един ден”

12.10.2017
Комисията за защита на личните данни се включи в провеждането на Националната инициатива „Мениджър за един ден 2017.
На 12 октомври, Ренета Недялкова, студентка в четвърти курс на Технически университет – София, специалност „Индустриален мениджмънт, имаше възможност да наблюдава как протича един работен ден на Снежана Димитрова, директор на дирекция „Информационни фондове и отчетност.

        От тази директорска позиция се организира и управлява изграждането, поддържането и използването на автоматизираната информационна структура и информационните фондове на Комисията. Поддържат се информационните системи, управляват се средствата за комуникация и информационно осигуряване на обществеността – институционален сайт, информационен бюлетин, Център за информация и контакти. Осъществява се автоматизираният обмен на данни с европейски информационни системи.

За Ренета Недялкова това бе шанс, макар и за един ден, да седне на бюрото на висш държавен служител, да наблюдава непосредствено неговата работа, както и да се запознае с екипа му.

        В края на работния ден, председателят на КЗЛД Венцислав Караджов благодари на „мениджърa за един ден за интереса й към работата на българския надзорен орган по защита на личните данни и връчи Сертификат за участие в инициативата. Г-н Караджов запозна Ренета Недялкова с устройството и работата на българския надзорен орган, значимостта на институцията в защитата на личните данни на българските граждани, предстоящите задачи във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни. Председателят на КЗЛД пожела на завършващата студентка успешен старт в кариерата и изрази надеждата, че днешният ден е бил полезен за нея като гражданин и като млад човек, чиято професионална реализация предстои.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2