Български English Français
Начало » Проведена кръгла маса „Сертифициране за защита на данните в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”

Проведена кръгла маса „Сертифициране за защита на данните в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”

11.10.2017
Проведена кръгла маса „Сертифициране за защита на данните в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”
На 10 октомври 2017 г. се проведе Първата национална кръгла маса на тема „Сертифициране за защита на личните данни в България и ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679”. В събитието взеха участие представители на държавни институции, неправителствени организации, частен бизнес и академичните среди.

        КЗЛД бе представена от г-н Цанко Цолов и г-жа Мария Матева, членове на Комисията, г-н Стоян Цанов, началник на отдел „Планиране, обучение и управление на проекти” и г-н Христо Аламинов, старши експерт в дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение”.

Целта на кръглата маса бе да се разгледат мненията на всички заинтересовани страни. По време на срещата бяха разгледани възможностите за сертифициране, които Общия регламент предоставя. Детайлен преглед на процедура за акредитация BAS QR 2 на Националния орган по акредитация на Република България - Изпълнителната агенция Българска служба за акредитация бе представен от г-н Боян Иваничков, държавен експерт в ИА БСА. Председателят на Управителния съвет на Българския институт по стандартизация – г-н Ивелин Буров акцентира върху важността за обединяване на усилията на всички заинтересовани държавни органи в изработването на единен национален стандарт. Испанският и италианският опит в сферата на акредитиране и сертифициране на процесите по обработване на лични данни бяха подробно представени от г-н Рикардо Джианети, ръководител сертифициране в InVeo SRL.
Участниците в кръглата маса дадоха висока оценка на подетата от страна на КЗЛД инициатива.



Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings