Начало » Търгове » Обява за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

Обява за провеждане на тръжна процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост

31.07.2017

Файлове за сваляне

Обява за провеждане на тръжна процедура
Публикувана на 31.07.2017 г.

Заповед за избор на наемател на част от недвижим имот - публична държавна собственост
Публикувана на 13.09.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings