Начало » Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни, бе избрана за заместник-председател на Координационната работна група за надзор на системата Евродак

Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни, бе избрана за заместник-председател на Координационната работна група за надзор на системата Евродак

19.06.2017
На заседание, състояло се на 14 юни 2017 г. в Брюксел, Координационната работна група по надзор на Евродак избра за свой заместник-председател Мария Матева, член на Комисията за защита на личните данни. Настоящият председател бе преизбран за втори мандат.
Евродак е автоматизирана система на Европейския съюз за идентификация по пръстови отпечатъци на бежанци, кандидати за убежище и незаконни имигранти в ЕС. Целта на системата е ускоряване на идентификацията на търсещите убежище, улесняване на избора на страна-членка, която да приеме кандидатите и избягване на възможността за многократно подаване на молба за убежище в различни страни от един и същи кандидат.
Координационната група по надзор на Евродак работи под ръководството на Европейския надзорен орган за защита на данните и представлява платформа, в рамките на която органите за защита на данните, отговарящи за надзора на Евродак, си сътрудничат за осигуряване на съвместен контрол. Координационната група изготвя препоръки за общи решения по съществуващи проблеми и разглежда трудностите при тълкуването и прилагането на Регламента за Евродак. Разглежда проблемите, които възникват при използването на системата, както и тези, с които се сблъскват надзорните органи при извършването на проверки.
Координационната работна група се състои от двама представители от всяка страна-членка, които се предлагат от независимите национални надзорни органи по защита на данните. Ръководството се осъществява от председател и заместник-председател.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2