Начало » 44-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2016 г.

44-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2016 г.

12.06.2017
На 8 юни 2017 г. 44-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2016 г. Той бе внесен за гласуване от Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, която на свое заседание от 31 май 2017 г. единодушно го подкрепи.
В своя годишен отчет Комисията за защита на личните данни посочва успешното изпълнение на задачите по основните направления на дейността си през 2016 г. Специално внимание е отделено на системите за предоставяне на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса, регистрацията на администратори на лични данни, контролната и административнонаказателната дейност, защитата на правата на физическите лица и мероприятията с превантивен характер. Очертани са целите и приоритетите за работа през 2017 г., дефинирани в съответствие с въвеждането на новата европейска правна рамка за защита на данните и синхронизирането на националното законодателство по отношение на публичния и частния сектор, както и в секторите „Полиция и „Правосъдие.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2