Начало » Комисията за защита на личните данни обявява график за разглеждане на жалби срещу политически субекти

Комисията за защита на личните данни обявява график за разглеждане на жалби срещу политически субекти

26.05.2017


Файлове за сваляне

График на откритите заседания


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2