Начало » Приключи конкурсът за подрастващи на тема „Какво другите знаят за мен?”

Приключи конкурсът за подрастващи на тема „Какво другите знаят за мен?”

15.05.2017
Приключи конкурсът за детско творчество на тема „Какво другите знаят за мен, обявен от КЗЛД на 28 януари - Деня за защита на личните данни. Провеждането на конкурса съвпада с 15 годишнината от създаването на Комисията. Целта на конкурса бе да подтикне и стимулира децата на възраст от 7 до 18 години към по-задълбочено опознаване и осъзнаване на тяхното поведение при споделянето на лична информация, както във виртуалния, така и в реалния живот.
Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет. Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, позволяват сериозно навлизане в личното пространство. Ето защо, изключително отговорна и приоритетна е задачата на КЗЛД да популяризира сред децата в ученическа възраст основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез информационните и интернет технологии. Темата за личната неприкосновеност във всички аспекти на живота става все по-актуална и отговорностите на КЗЛД като независим надзорен орган включват активни действия за разясняване на дейността на Комисията и мерките, които предприема за защита на личните данни.
За популяризиране на конкурса бе създадена специална Фейсбук страница, в която по достъпен и близък до подрастващите начин е публикувана полезна информация, образователни клипове и съвети за поведение, свързани със зашитата личните данни. Конкурсът бе обявен и чрез сайта на КЗЛД. Със съдействието на МОН и регионалните управления по образованието, в училищата от цялата страна бяха разпространени 2000 постера с подробна информация за конкурса.
Изключително приятна, отговорна и сложна бе работата на комисията за оценка на творбите. В 5 категории участваха повече от 250 произведения, всяко от които заслужава да бъде отличено. В конкурса се включиха деца от малки и големи населени места от цялата страна.
 
Все пак, всяко състезание има своя победител. КЗЛД благодари на всички деца, участвали в конкурса и обявява имената на победителите по категории:
В категория „Стихотворение” - Николай Тодоров, 11 клас, 85 СУ „Отец Паисий”, гр. София.
В категория „Разказ” – Иванета Пейкова, 16 год, Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново.
В категория „Есе” – Айлин Палазановa, 10 клас, СУ „Никола Йонков Вапцаров”, с. Борино, община Борино, област Смолян.
В категория „Рисунка” – Десислава Добрева, 6 клас, Школа по изобразително изкуство „Арт Попово” при Дом на културата - гр. Попово, гр. Попово, обл. Търговище.
В категория „Песен” – Жади Александрова, ОУ „Епископ Софроний Врачански”, гр. Видин.
 
Всички класирани деца ще получат грамота и награда, като първите награди са предварително обявените (таблет или телефон), а класиралите се на второ и трето място ще получат поощрителни награди.
КЗЛД благодари и на всички директори на училища, учители и ръководители на творчески школи, които организираха събирането и изпращането на детските творби.
Интересът, които децата проявиха към конкурса е сериозен стимул за КЗЛД да продължи инициативата и за в бъдеще.
Пълна информация за конкурса и класирането може да намерите ТУК.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2