Начало » Пролетна конференция на европейските органи по защита на данните

Пролетна конференция на европейските органи по защита на данните

27.04.2017
На 27 и 28 април 2017 г. в Лимасол, Кипър се провежда ежегодната Пролетна конференция на европейските органи по защита на данните. Домакин и организатор на събитието е Офисът на комисаря по защита на личните данни на Република Кипър. Българският надзорен орган по защита на личните данни е представен от Венцислав Караджов – председател на КЗЛД, и Мария Матева и Цветелин Софрониев – членове на КЗЛД.
Тази година Конференцията се провежда под наслова „Нови хоризонти”, а във фокуса на обсъжданията са въвеждането на новите европейски правила за защита на данните – Общия регламент за защита на личните данни и Директивата за защита на личните данни в полицейската и наказателната дейност, както и модернизирането на Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Лектори и презентатори са представители на европейски надзорни органи, Европейската комисия, Съвета на Европа, Европейската агенция за фундаментални права, научни институти, както и на бизнеса – Гугъл, Майкрософт, Фейсбук.
В контекста на новите предизвикателства към органите по защита на данните, дневният ред на Конференцията обхваща редица теми, предназначени да достигнат до възможно най-широк кръг делегати. Наситената програма включва шест основни панела - „Зората на новите правила за защита на данните”, „Повишаване на осведомеността - приближаване на органите по защита на данните до хората и бизнеса”, „Прозрачност и отчетност в Облака”, „Достъп на правоприлагащите органи до лични данни  – широкомащабни системи, оперативна съвместимост и трансгранични потоци от данни”, „Геноми и бази данни за ДНК  предизвикателства за неприкосновеността на личния живот” и „Разширяване на хоризонтите ни  пролетната конференция в нов режим”.
Делегатите ще приемат нови правила за акредитация и ще обсъдят ролята на Конференцията като най-значимо годишно събитие на Органите за защита на данните в Европа.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2