Начало » Международната конференция за защита на личните данни и неприкосновеността през 2018 година ще се организира съвместно от Комисията за защита на лични данни и Европейския надзорен орган по защита на данните

Международната конференция за защита на личните данни и неприкосновеността през 2018 година ще се организира съвместно от Комисията за защита на лични данни и Европейския надзорен орган по защита на данните

13.03.2017
Председателят на българската Комисия за защита на личните данни, Венцислав Караджов, и ръководителят на Европейския надзорен орган по защита на данните, Джовани Бутарели, изразяват своята благодарност на членовете, председателя и Изпълнителния комитет на Международната Конференция на органите по защита на данните и неприкосновеността за гласуваното доверие във възможностите на двете институции съвместно да организират престижната 40-та Конференция за защита на данните и неприкосновеността през октомври 2018 година.
Конференцията ще допринесе за развитието на дискусията относно етичните измерения при обработване на лични данни в дигиталната ера.  
Очакванията са над 1000 национални регулатори в областта на личните данни, експерти от публичния, частния и неправителствения сектор да присъстват на организираните в Брюксел и България събития. Конференцията се организира в годината, в която влиза в сила новата европейска правна рамка чрез общия регламент за защита на личните данни. 
За първи път конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните. 2018 година предоставя възможност на българската Комисия за защита на личните данни и Европейския надзорен орган да подчертаят водещата роля на Европейския съюз при формиране на политиките и средствата за защита на личните данни и достъпа до информация в световен мащаб. 
Към настоящия момент, председателят на Комисията за защита на лични данни е заместник-председател на Работна група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО, която е основният съвещателен орган на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни. Работната група консултира всяка приета общностна мярка, която оказва влияние върху правата и свободите на лицата в сферата на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Международната конференция през 2018 година се явява естествено продължение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018. 
Подготовката за провеждане на Конференцията през 2018 г. започва сега. Информация за програмата и датите на провеждане на събитието ще бъдат обявени допълнително след съгласуване между съорганизаторите.
 
Международната конференция за защита на личните данни и неприкосновеността е световен годишен форум, на който органите по защита на личните данни и достъп до обществена информация приемат решения и препоръки към правителствата на отделните държави и международните организации. Конференцията се провежда за първи път преди 40 години през 1979 г. и оттогава до сега е доказан водещ форум в областта на защита на личните данни, личната неприкосновеност и достъпа да обществена информация. Конференцията обединява усилията на повече от 115 независими институции по света за защита на личните данни и неприкосновеността.
 
 Въпроси във връзка с Конференцията може да отправяте на адрес: kzld@cpdp.bg и ivasileva@cpdp.bg
Комисия за защита на личните данни
www.cpdp.bg


 


Файлове за сваляне

Прессъобщение


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2