Начало » План за проверки 2017 » Текуща проверка на администратори на лични данни от сектор "Здравеопазване" (секторна проверка)

Текуща проверка на администратори на лични данни от сектор "Здравеопазване" (секторна проверка)

13.02.2017
Във връзка с изпълнение на Решение на КЗЛД от Протокол № 4/25.01.2017 г. като част от общата контролна дейност на комисията през 2017 г., ще бъде извършена текуща проверка в дейността на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване" (Секторна проверка), включително и на администрацията на Министерство на здравеопазването.
Секторната проверка има за цел гарантиране на точното и правилното прилагане на изискванията в областта на защитата на личните данни в дейността на различните структурни звена в системата на здравеопазването в България. На базата на извършените при проверката действия, направените констатации и заключения, ще се направят и съответни препоръки към администраторите от сектора.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2