Начало » Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2016 година

Комисията за защита на личните данни отчете пред Народното събрание дейността си през 2016 година

30.01.2017
 
На 30 януари 2017 г. Комисията за защита на личните данни внесе в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2016 година. Отчетът e депозиран съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни и обхваща периода от 01.01.201г. до 31.12.2016 г.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2