Начало » Съобщение до гражданите и администраторите на лични данни

Съобщение до гражданите и администраторите на лични данни

20.01.2017
В Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) постъпи информация, че в обекти на аптечната търговска мрежа определени лица се легитимират като представители на комисията. Същите задължават търговците да изискват от клиентите си да попълват декларации, с които да декларират, че са запознати с обстоятелството, че търговецът на лекарствени продукти е регистриран като администратор на лични данни. В случай на неизпълнение, въпросните лица налагат на търговците глоби от името на КЗЛД.
Във връзка с посоченото, комисията информира гражданите и администраторите на лични данни, извършващи търговия на дребно с лекарствени продукти, че Законът за защита на личните данни не изисква попълване на декларация от клиенти на аптеки, съответно КЗЛД не извършва проверки и не наказва за неизпълнение на подобно задължение търговците на дребно на лекарствени продукти.
В случай, че в обект на аптечната търговска мрежа определени лица се представят за служители на КЗЛД с цел проверка изпълнение на посоченото изискване, сигнализирайте комисията на следните телефони: 029153515, 029153518 и 029153519.

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2