Начало » КЗЛД с грамота „Най-добро обслужване на гражданите”

КЗЛД с грамота „Най-добро обслужване на гражданите”

21.12.2016
Фондация „Граждани срещу бюрокрацията” оцени работата на Комисията за защита на личните данни при обслужване на гражданите. Тази година за пръв път фондацията решава да връчи годишни награди на държавни институции. Отличието, грамота за  „Най-добро обслужване на гражданите”, бе прието от Председателя на Комисията – Венцислав Караджов. На церемонията присъства и Мария Матева – член на Комисията.
Мисията на фондация „Граждани срещу бюрокрацията” е да допринесе за изграждането и развитието на добре организирано гражданско общество и създаването на условия за безплатен достъп до точна и вярна обществена информация. Нейна цел е намаляване на бюрократичната тежест над гражданите и бизнеса.
В своята ежедневна работа КЗЛД се стреми да работи в полза на обществения интерес посредством предоставяне на качествени и навременни административни услуги на гражданите и бизнеса. Постоянно се полагат усилия за повишаване ефективността и качеството на работа на служителите от администрацията, с цел постигане на по-добро обслужване, адекватност и съпричастност към проблемите на гражданите, институциите и бизнеса.
КЗЛД благодари на фондация „Граждани срещу бюрокрацията” за признанието и високата оценка.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2