Начало » Венцислав Караджов е преизбран за заместник-председател на независимия консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия

Венцислав Караджов е преизбран за заместник-председател на независимия консултативен орган за защита на данните към Европейската комисия

13.12.2016
Председателят на Комисията за защита на личните данни, Венцислав Караджов, бе преизбран днес (13 декември 2016 г.) за заместник-председател на Работната група по защита на физическите лица при обработката на лични данни, създадена въз основа на Директива 95/46/EC за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (Работна група по чл. 29).
На състоялото се на 12 и 13 декември 2016 г. пленарно заседание, Работната група по чл. 29 избра своите заместник-председатели за следващия двугодишен мандат – Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни на Република България, и Вилем Дебюклер, председател на Белгийския орган за защита на данните. От 28 държави-членки, 16 подкрепиха кандидатурата на България.
В състава на Работната група влизат представители на националните органи за защита на данните на държавите-членки от Европейския съюз, представители на Европейската комисия, Европейския надзорен орган за защита на данните, както и представители на други органи на Европейския съюз.
Основна задача на Работната група е предоставянето на експертни становища по въпроси, свързани със защита на личните данни. Тя е основният консултативен орган на Европейската комисия по всяка приета общностна мярка, която оказва влияние върху правата и свободите на лицата в сферата на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Една от функциите на Работната група е насърчаването на еднакво прилагане на европейското законодателство във всички държави-членки и осъществяването на сътрудничество между надзорните органи за защита на данните.

 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2