Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2023 г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2023 г.

Трето тримесечие 2023 г. - към 30.09.2023 г.
 
Второ тримесечие 2023 г. - към 30.06.2023 г.
 
Първо тримесечие 2023 г. - към 31.03.2023 г.
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2