Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми » Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми за 2023 г.

Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми за 2023 г.

Трето тримесечие на 2023 г. -  към 30.09.2023 г. 

2. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

 

Второ тримесечие на 2023 г. -  към 30.06.2023 г. 

2. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

 

 

Първо тримесечие на 2023 г. -  към 31.03.2023 г. 

2. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2