Български English Français
Начало » Институцията » Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства » Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2023 г.

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2023 г.

септември 2023 г.
 
 
 
юни 2023 г.
 
 
 
март 2023 г.
 
февруари 2023 г.
 
 януари 2023 г.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2