Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми » Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми за 2020 г.

Тримесечна отчетна информация за разходи по бюджетни програми за 2020 г.

 
Първо тримесечие на 2020 г. -  към 31.03.2020 г. 

 

Второ тримесечие на 2020 г. -  към 30.06.2020 г. 

2. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

 

Трето тримесечие на 2020 г. -  към 30.09.2020 г. 

2. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми

 

Четвърто тримесечие на 2020 г. -  към 31.12.2020 г. 

2. Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2